NOORDGIS
00 31 (0)6 1595 2064
info@noordgis.nl

NOORDGIS

Partner in digitale processen

Wat is GIS

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Kort samengevat is dit software die gespecialiseerd is in het opslaan, beheren, analyseren en visualiseren van gegevens met een ruimtelijke component, ook wel geo-informatie genoemd (informatie die hoort bij een plek op de aarde). Dit loopt uiteen van software zoals TOMTOM, Funda en Google Maps tot allerlei gespecialiseerde GIS-software voor analyse en visualisatie (kaarten).

Een handig en gratis GIS-pakket is Quantum GIS, ook wel QGIS genoemd (http://www.qgis.org/). GIS wordt in die vakgebieden gebruikt waar men veel werkt met ruimtelijke gegevens en is inmiddels onmisbaar geworden voor veel bedrijfsprocessen. Een mooi voorbeeld van visualisatie door een GIS is een site van de Groninger Bodem Beweging (GBB): http://opengis.eu/gasbevingen/ Meer over GIS is ruimschoots te vinden op internet, zoals: http://nl.wikipedia.org/wiki/Geografisch_informatiesysteem http://nl.wikibooks.org/wiki/Geo-visualisatie/Inleiding_GIS

Watersector

Ook in de watersector wordt GIS voor diverse doeleinden gebruikt. Hieronder enkele toepassingen.

Drinkwaterbedrijven: – registratie van bijvoorbeeld drinkwaterleidingen en waterwingebieden – planning van een nieuw tracé – geografische analyses ten behoeve van preventief onderhoud van waterleidingen – databewerking ten behoeve van modellering – maken van wandkaarten en digitale kaarten/presentaties – koppelingen en uitwisseling met andere GIS-databases – inventarisatie van gegevens in het veld – enz. Waterschappen: – registratie van watergangen en waterkeringen – onderhoud van watergangen en waterkeringen – geografische analyses en visualisatie – databewerking ten behoeve van modellering – koppelingen en uitwisseling met andere GIS-databases – inventarisatie van gegevens in het veld – enz.  

Landbouwsector

GIS is niet meer weg te denken uit de landbouw. Daarbij heeft GPS een grote rol gespeeld. GIS wordt inmiddels op allerlei manieren toegepast, zoals:

– het maken van opbrengstkaarten m.b.v. outputmeting van bijvoorbeeld combines – input voor bemesting – logistieke processen NoordGIS heeft samen met BOS Agra-Service te Bedum en Geoinformationsdienst (Rosdorf, Duitsland) een logistiek GIS-pakket ontwikkeld voor loonbedrijven. Met dit pakket kunnen werkzaamheden bij klanten op percelen worden ingepland. Op de spuitmachines worden de werkzaamheden vervolgens geregistreerd in een laptop en draadloos gesynchroniseerd met kantoor. Indien er op dat moment onverhoopt geen internetverbinding beschikbaar is, worden de gegevens eerst opgeslagen en verzonden zodra er weer een verbinding is. Op deze manier komt er geen papier meer aan te pas en zijn de gegevens direct verwerkt en klaar voor facturatie.  

Overige GIS-toepassingen

In feite is GIS altijd goed inzetbaar daar waar het om ruimtelijke (plaatsgebonden) informatie gaat. Andere sectoren waar GIS veel gebruikt wordt zijn Natuur en Milieu.

NoordGIS heeft ruime ervaring met GIS en aanverwante ICT en kan u op deze vakgebieden hiermee uitstekend ondersteunen.