Home

Welkom op de site van NoordGIS.

Sorry, de site is under construction, daarom nu alleen contactgegevens.

NoordGIS is een eenmansbedrijf dat gespecialiseerd is in GIS en GEO ICT en dan met name op het gebied van Water en Landbouw.

Op deze site worden de werkzaamheden van NoordGIS toegelicht. Deze site zal in de tijd verder worden uitgebreid.

Indien u vragen heeft is NoordGIS bereikbaar via de Contactpagina.